Skip to content

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta müüjate ja kasutajate privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb veebilehe kaudu kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist, kaitsmist ja kustutamist osaühing Vindeco OÜ veebilehel www.vintiik.ee (edaspidi veebileht). Isikuandmeid töödeldes lähtud isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ning elektroonilise side seadusest.

Mõisted


Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tellivad e-poest kaupa, liituvad uudiskirjaga või edastavad Vindeco OÜ-le omalt poolt infot.


Privaatsuspoliitika kehtivus

Isikuandmete kaitse alane regulatsioon kohaldub ainult füüsilise isiku andmete puhul  ja ei kohaldu juriidilise isiku andmetele.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on osaühing Vindeco OÜ: registrikood 16154751, aadress
Tartu maakond, Luunja vald, Veibri küla, Jõekaare tee 7-10; meiliaadress hello@vintiik.ee.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Vindeco OÜ kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

●  kasutaja nimi ja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;

●  kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kauba tarneaadress – e-poest kauba tellimisel;

●  kasutaja nimi, e-posti aadress – e-poes konto registreerimisel;

●  veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil – veebilehe külastamisel.

     kasutaja nimi, e-posti aadress, telefon, esindatava ettevõtte nimi, ettevõtte veebileht, ettevõtte sotsiaalmeedia konto(d),ettevõtte asukoht, praeguse müügitegevuse andmed (kauba kirjeldus, müügiplatvormid) – müüjaks liitumise taotlusel ja registreerimisel 

 

Vindeco OÜ kasutab isikuandmeid:

●   kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade saatmiseks uutest toodetest ja kampaaniatest teavitamiseks jm turundusliku sisuga teadete edastamiseks;

●   kasutaja päringutele vastamiseks;

●   kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuste täitmiseks, näiteks kaupade kohaletoimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

●   personaliseeritud veebilehe külastamise kogemuse tagamiseks e-poe konto loomisel;

●   veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.


Andmete jagamine ja edastamine  


Vindeco OÜ võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub Vindeco OÜ kasutajale teenuseid. Vindeco OÜ ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Volitatud töötlejad pakuvad:

●   e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;

●   veebilehe arendust ja majutust;

●   e-poe tellimuste kohaletoimetamist;

●   veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

●   sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;

●   raamatupidamistarkvara kasutamist. 

 

Kolmandad riigid. Vindeco OÜ ei edasta teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välistesse riikidesse). Vaatamata sellele võidakse edastada küpsiste pakkujate abiga kogutud isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna välisesse riiki (nt Google Analytics’i küpsiste puhul Ameerika Ühendriikidesse). Vindeco OÜ teeb kõik endast oleneva, et selline andmete edastamine vastaks isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele ning rakendab asjakohaseid meetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse ja turvalisus.

 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Vindeco OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Vindeco OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh e-poe tellimuste täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

●   taotleda juurdepääsu enda andmetele;

●   nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

●   nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

●   nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile hello@vintiik.ee Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Vindeco OÜ-l on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Kui kasutaja kuulub Vindeco OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest uudiskirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Küpsiste kasutamine

Vindeco OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies) eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed töötaksid ja toimiksid paremini ja tõhusamalt.

Tehnilised küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks veebilehel üldse navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada. Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Kolmandate osapoolte analüüsiküpsiste eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. Lisaks analüüsiküpsistele kasutab e-pood piksleid, mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Autentimise küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi või keel). Reklaamiküpsiseid kasutavad veebilehed kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Vindeco OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral saab ühendust võtta meiliaadressil hello@vintiik.ee.

Soovid uuendada seda eset?

Ask for a price quote